Portfolio – Maciej Skomorowski

W portfolio zaznaczam tylko te osiągnięcia w używaniu słowa pisanego, które wydają się ciekawe dla potencjalnego zleceniodawcy lub firmy, z którą mógłbym podjąć współpracę. Wiele tu zostało pominięte (nie ma potrzeby wyszczególniać każdego pojedynczego zlecenia, które wykonałem, ponieważ ich ilość znacznie przekracza ramy prezentacji), zatem proszę przyjąć do wiadomości, że zwykła praktyka wysyłania plików z tekstami próbnymi i przykładowymi ma się u mnie dobrze i oczywiście dostarczam takie teksty na życzenie.


Curriculum vitae – plik pdf. (ostatnia aktualizacja: listopad 2020):

Dla zleceniodawców – plik pdf. (ostatnia aktualizacja: październik 2020):


[Strona obecnie jest modernizowana, uzupełniana i zmieniana; 06.05.2022]


H2: […]:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Skrócony przegląd miejsc zatrudnienia:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Skrócony przegląd miejsc publikacji:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

H3: […]: